Författararkiv: admin

Ringhals

ÅNGGENERATORBYTE PÅ RINGHALS 3, 1995.

Under detta byte var HJ RÖR AB en av underentreprenörerna. Vi monterade stålrör för ingjutning i reaktorns 1 meter tjocka väggar. I dessa rör pumpades kylvatten, vid igengjutning av det uppborrade hålet i reaktorväggen. Allt för att betongen skulle bränna så långsamt som möjligt för bästa hållfasthet.
”Ånggeneratorbytet på RINGHALS 3 som genomförts under sommarmånaderna har gått mycket bra. Inte nog med att det är ett av de snabbaste byten som utförts i världen, både kostnader och stråldos ligger långt under vad som budgeterades. Under de mest intensiva perioderna var över 400 personer sysselsatta med bytet och det var en internationell församling. Huvudentreprenören, det tysk-franska konsortiet siemens/framatome, hade massor med folk på plats. De hade i sin tur anlitat firmor från bland annat England och Norge och icke att förglömma HJ RÖR AB från Halländska Veddige.”

Terminal West AB

ECO TEC Pelletspannor

TERMINAL WEST AB i Varbergs Hamn hade ett antal pannrum i de olika byggnaderna. Dessa var i dålig skick och krävde mycket service. Drift- och skötselansvarig Jan Johansson tog kontakt med HJ RÖR AB för att effektivisera energiproduktionen samt att få ner driftkostnaden. Han är en modern människa i sitt sett att tänka och förstod tidigt vinningen med att ha bra överblick samt möjlighet till loggning. På så sett kan han se de olika huskropparnas förbrukning var för sig.
Vi valde att installera 2 st Eco Tec pelletspannor på 500 kW med tillhörande pellets silo som rymmer 40 kubikmeter pellets. Nu tillverkas all energi i ett och samma pannrum som via en egen fjärrvärmeanläggning förser samtliga hus med värme och varmvatten. I varje hus sitter en undercentral där Jan via internet har kontroll på energiåtgången och kan styra all värmeproduktion till samtliga hyresgästers önskemål..

Astrid och Chester

Villa Övre Lunden

Chester och Astrid bygger nytt hus i västra derome – Villa Övre Lunden. Det var en själklarhet för de att satsa på det högsta kvalitet vad gäller VVS installation.

Sol-Britt och Roger

IMG_1546

Familjen Olssons hus i  Varberg. Nu med billig och stabil uppvärmning.

SOL-BRITT och ROGER OLSSON i Varberg hade bestämt sig för att byta ut den gamla olja/el pannan. De hade tidigare en årlig oljeförbrukning på 2,3 m3 eldningsolja samt en elförbrukning på 35000 kwh inklusiva hushållsel. Kostnad för detta var ca 58000:- per år.
De tog kontakt med HJ RÖR AB för att få ett förslag på ett ersättningssystem, bäst lämpad för deras hus. Vi hade att välja mellan olja- pellets- eller elpanna, värmepump, och att vänta att fjärrvärmen skulle råka dras förbi huset. De ville ha en anläggning som i stort sett sköter sig själv, billig och drar ner driftskostnaden. Efter en givande dialog kom vi fram till att det som passade Sol-Britt och Roger bäst är att installera en bergvärmepump.
Vi borrade ett energihål på 180 meter och intallerade en Thermia Diplomat 12 kW.
Energiåtgången ligger på ca 20000 kwh totalt – inklusive hushållsel. Familjen Olsson sparar årligen ca 38000:- och anläggningen är betald på 4-5 år.

IMG_1545

Efter energiborrningen gjorde Sol-Britt och Roger en ny uteplats i trädgården och under den vita stenläggningen i centrum gömde de energihålet.

Sven Andersson

Det gick som en dans när Sven Andersson i Veddige fick sin Thermia Villa. Nu blir han 20000 kronor rikare varje år.

Ökat värde på huset.

Sven Andersson

Sven Andersson

”Nu slipper jag fundera på elpriserna och att fylla kombipannan med dyr olja och att släpa på en massa ved. Inte nog med det, investeringen i bergvärme har ökat värdet på huset som jag och mina bröder byggde 1959”, framhåller en nöjd Sven Andersson.

Viktigt med en pålitlig återförsäljare

”Thermia var inte billigast, men jag vet att det är en kvalitetsprodukt och HJ-Rör AB i Veddige kan man lita på. De har ett gott rykte här på orten och för mig är det viktigt med en leverantör som tar ansvar och som får goda rekommendationer. Dessutom bryr de sig om hur det fungerar när pumpen väl är installerad”, betonar Sven som menar att service och omtanke är viktiga faktorer vid valet av leverantör.