• Företag,  Underentreprenad

    Ringhals

    ÅNGGENERATORBYTE PÅ RINGHALS 3, 1995. Under detta byte var HJ RÖR AB en av underentreprenörerna. Vi monterade stålrör för ingjutning i reaktorns 1 meter tjocka väggar. I dessa rör pumpades kylvatten, vid igengjutning av det uppborrade hålet i reaktorväggen. Allt för att betongen skulle bränna så långsamt som möjligt för bästa hållfasthet. ”Ånggeneratorbytet på RINGHALS 3 som genomförts under sommarmånaderna har gått mycket bra. Inte nog med att det är ett av de snabbaste byten som utförts i världen, både kostnader och stråldos ligger långt under vad som budgeterades. Under de mest intensiva perioderna var över 400 personer sysselsatta med bytet och det var en internationell församling. Huvudentreprenören, det tysk-franska konsortiet siemens/framatome,…

  • Företag,  Pelletspanna,  Underentreprenad

    Terminal West AB

    ECO TEC Pelletspannor TERMINAL WEST AB i Varbergs Hamn hade ett antal pannrum i de olika byggnaderna. Dessa var i dålig skick och krävde mycket service. Drift- och skötselansvarig Jan Johansson tog kontakt med HJ RÖR AB för att effektivisera energiproduktionen samt att få ner driftkostnaden. Han är en modern människa i sitt sett att tänka och förstod tidigt vinningen med att ha bra överblick samt möjlighet till loggning. På så sett kan han se de olika huskropparnas förbrukning var för sig. Vi valde att installera 2 st Eco Tec pelletspannor på 500 kW med tillhörande pellets silo som rymmer 40 kubikmeter pellets. Nu tillverkas all energi i ett och samma…