• Företag,  Pelletspanna,  Underentreprenad

    Terminal West AB

    ECO TEC Pelletspannor TERMINAL WEST AB i Varbergs Hamn hade ett antal pannrum i de olika byggnaderna. Dessa var i dålig skick och krävde mycket service. Drift- och skötselansvarig Jan Johansson tog kontakt med HJ RÖR AB för att effektivisera energiproduktionen samt att få ner driftkostnaden. Han är en modern människa i sitt sett att tänka och förstod tidigt vinningen med att ha bra överblick samt möjlighet till loggning. På så sett kan han se de olika huskropparnas förbrukning var för sig. Vi valde att installera 2 st Eco Tec pelletspannor på 500 kW med tillhörande pellets silo som rymmer 40 kubikmeter pellets. Nu tillverkas all energi i ett och samma…