• Privatpersoner,  Thermia Diplomat

    Sol-Britt och Roger

    SOL-BRITT och ROGER OLSSON i Varberg hade bestämt sig för att byta ut den gamla olja/el pannan. De hade tidigare en årlig oljeförbrukning på 2,3 m3 eldningsolja samt en elförbrukning på 35000 kwh inklusiva hushållsel. Kostnad för detta var ca 58000:- per år. De tog kontakt med HJ RÖR AB för att få ett förslag på ett ersättningssystem, bäst lämpad för deras hus. Vi hade att välja mellan olja- pellets- eller elpanna, värmepump, och att vänta att fjärrvärmen skulle råka dras förbi huset. De ville ha en anläggning som i stort sett sköter sig själv, billig och drar ner driftskostnaden. Efter en givande dialog kom vi fram till att det som…

  • Privatpersoner,  Thermia Villa

    Sven Andersson

    Det gick som en dans när Sven Andersson i Veddige fick sin Thermia Villa. Nu blir han 20000 kronor rikare varje år. Ökat värde på huset. ”Nu slipper jag fundera på elpriserna och att fylla kombipannan med dyr olja och att släpa på en massa ved. Inte nog med det, investeringen i bergvärme har ökat värdet på huset som jag och mina bröder byggde 1959”, framhåller en nöjd Sven Andersson. Viktigt med en pålitlig återförsäljare ”Thermia var inte billigast, men jag vet att det är en kvalitetsprodukt och HJ-Rör AB i Veddige kan man lita på. De har ett gott rykte här på orten och för mig är det viktigt…