Kategoriarkiv: Privatpersoner

Astrid och Chester

Villa Övre Lunden

Chester och Astrid bygger nytt hus i västra derome – Villa Övre Lunden. Det var en själklarhet för de att satsa på det högsta kvalitet vad gäller VVS installation.

Sol-Britt och Roger

IMG_1546

Familjen Olssons hus i  Varberg. Nu med billig och stabil uppvärmning.

SOL-BRITT och ROGER OLSSON i Varberg hade bestämt sig för att byta ut den gamla olja/el pannan. De hade tidigare en årlig oljeförbrukning på 2,3 m3 eldningsolja samt en elförbrukning på 35000 kwh inklusiva hushållsel. Kostnad för detta var ca 58000:- per år.
De tog kontakt med HJ RÖR AB för att få ett förslag på ett ersättningssystem, bäst lämpad för deras hus. Vi hade att välja mellan olja- pellets- eller elpanna, värmepump, och att vänta att fjärrvärmen skulle råka dras förbi huset. De ville ha en anläggning som i stort sett sköter sig själv, billig och drar ner driftskostnaden. Efter en givande dialog kom vi fram till att det som passade Sol-Britt och Roger bäst är att installera en bergvärmepump.
Vi borrade ett energihål på 180 meter och intallerade en Thermia Diplomat 12 kW.
Energiåtgången ligger på ca 20000 kwh totalt – inklusive hushållsel. Familjen Olsson sparar årligen ca 38000:- och anläggningen är betald på 4-5 år.

IMG_1545

Efter energiborrningen gjorde Sol-Britt och Roger en ny uteplats i trädgården och under den vita stenläggningen i centrum gömde de energihålet.

Sven Andersson

Det gick som en dans när Sven Andersson i Veddige fick sin Thermia Villa. Nu blir han 20000 kronor rikare varje år.

Ökat värde på huset.

Sven Andersson

Sven Andersson

”Nu slipper jag fundera på elpriserna och att fylla kombipannan med dyr olja och att släpa på en massa ved. Inte nog med det, investeringen i bergvärme har ökat värdet på huset som jag och mina bröder byggde 1959”, framhåller en nöjd Sven Andersson.

Viktigt med en pålitlig återförsäljare

”Thermia var inte billigast, men jag vet att det är en kvalitetsprodukt och HJ-Rör AB i Veddige kan man lita på. De har ett gott rykte här på orten och för mig är det viktigt med en leverantör som tar ansvar och som får goda rekommendationer. Dessutom bryr de sig om hur det fungerar när pumpen väl är installerad”, betonar Sven som menar att service och omtanke är viktiga faktorer vid valet av leverantör.