Privatpersoner,  VVS installation

Astrid och Chester

Villa Övre Lunden

Chester och Astrid bygger nytt hus i västra derome – Villa Övre Lunden. Det var en själklarhet för de att satsa på det högsta kvalitet vad gäller VVS installation.