Privatpersoner,  Thermia Diplomat

Sol-Britt och Roger

IMG_1546
Familjen Olssons hus i  Varberg. Nu med billig och stabil uppvärmning.

SOL-BRITT och ROGER OLSSON i Varberg hade bestämt sig för att byta ut den gamla olja/el pannan. De hade tidigare en årlig oljeförbrukning på 2,3 m3 eldningsolja samt en elförbrukning på 35000 kwh inklusiva hushållsel. Kostnad för detta var ca 58000:- per år.
De tog kontakt med HJ RÖR AB för att få ett förslag på ett ersättningssystem, bäst lämpad för deras hus. Vi hade att välja mellan olja- pellets- eller elpanna, värmepump, och att vänta att fjärrvärmen skulle råka dras förbi huset. De ville ha en anläggning som i stort sett sköter sig själv, billig och drar ner driftskostnaden. Efter en givande dialog kom vi fram till att det som passade Sol-Britt och Roger bäst är att installera en bergvärmepump.
Vi borrade ett energihål på 180 meter och intallerade en Thermia Diplomat 12 kW.
Energiåtgången ligger på ca 20000 kwh totalt – inklusive hushållsel. Familjen Olsson sparar årligen ca 38000:- och anläggningen är betald på 4-5 år.

IMG_1545
Efter energiborrningen gjorde Sol-Britt och Roger en ny uteplats i trädgården och under den vita stenläggningen i centrum gömde de energihålet.