Västkustens auktoriserade
installatör av Thermia värmepumpar!

Vi kan Thermia värmepumpar

Konsumentverket gör regelbundet tester av bergvärmepumpar och de ställer höga krav på produkterna som granskas. De har kommit fram till att pumpar från Thermia störst mängder vatten och högst temperaturer.

Det finns många anledningar till varför du ska satsa på en värmepump. En av dem är till exempel att det är en klok investering som kan ge dig så stora besparingar att de finansierar installationskostnaden inom bara några år. Det är bekvämt att ha en värmepump eftersom den tar liten plats och varken behöver skötsel eller påfyllning av bränsle.

En av de största fördelarna med en värmepump är att den är miljövänlig. Anledningen till det är att det mesta av bränslet kommer från befintlig energi i berg, jord, vatten eller luft.

Det kan vara svårt att veta hur man ska tänka inför ett värmepumpsköp. HJ Rör rekommenderar att du ställer dessa tre viktiga krav:

  • Årsverkningsgraden – en värmepump ska fungera även när det är riktigt kallt utomhus. Annars blir årsverkningsgraden alldeles för låg.
  • Varmvattenproduktion – en bra värmepump ska producera tillräckligt med varmvatten samtidigt som årsverkningsgraden är hög.
  • Återförsäljare – en återförsäljare ska vara auktoriserad och välutbildad. Fråga alltid efter referenser och välj en återförsäljare som tar helhetsansvar.

Thermia uppfyller alla dessa krav med högt betyg!

HJ Rör är din självklara leverantör – vi kan Thermia värmepumpar!

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller om du vill anlita oss.